Vznik súboru

Založenie súboru 13. januára 1995

Obec Nesluša bola pred 30 rokmi v širokom okolí známa svojím mandolínovým súborom. Nadviazať na túto tradíciu sa rozhodol pán starosta obce Anton Ďuriaš, ktorý požiadal pána Gejzu Klanducha, aby sa pokúsil založiť nový súbor.

Nábor bol uskutočnený na ZŠ. Prihlásilo sa 55 detí.

Začiatky boli ťažké. Deti nepoznali notové písmo, nebol dostatok nástrojov. Vytrvali len tí najlepší. V súbore ostalo 36 detí.

Členovia súboru:

Mandolíny:
Jana Dupkalová
Táňa Janecová
Jana Svrčková
Marcela Gucká
Katka Oravcová
Andrea Heinrichová
Lucia Rácová
Miroslav Matúš
Milan Krafčík
Tomáš Chovanec
Marcel Korman
Michaela Sucháňová
Andrea Bosá
Zuzka Lisková
Zuzka Svrčková
Marcela Bučková
Mária Baturová
Marián Hollý

Anna Klandúchová (mandolína, flauta)
Matej Tabaček (banjo)

Gitary:
Michal Ďurana
Stanka Ochodničanová
Jana Parišová
Alena Pauková
Juraj Chovaňák
Darina Ondrušková
Mirka Šarlinová
Gitka Švaňová
Gabika Gužíková

Jana Ochodničanová (akordeón)
Jana Janišová (akordeón)
Tomáš Ondrušek (varhany)
Rado Štrba (flauta)
Peter Žák (basová gitara)
Ján Žák (tamburína)
Peter Klanduch (bicie)

Vedenie súboru:

Krstný otec: Anton Ďuriaš
Vedúci súboru: Miroslav Škorík
Dirigent súboru: Gejza Klanduch
Technik ozvučenia: Ján Palárec
Konferencierka: Gusta Plošticová
Transkripcia: Marian Chovaňák

Prvé vystúpenie, 5. júl 1995, sviatok Cyrila a Metoda

Dnes mal náš súbor prvé vystúpenie. Náš katolícky kultúrny dom bol plný. Prišli rodičia, starí rodičia, strýkovia, tety. Všetci boli zvedaví, čo sme dokázali.

Predstavili sme sa 10 skladbami. I keď sa našli i chybičky, záverečný potlesk bol obrovský. Bude pre nás povzbudením do ďalšej náročnej práce.

Tí, ktorí to vzdali, boli dnes prvýkrát smutní. Usilovná práca priniesla prvé sladké plody.

Krst súboru, 1. október 1995 - významný deň nášho súboru

Za prítomnosti významných hostí bol dnes náš súbor pánom starostom Antonom Ďuriašom pokrstený menom Žiarinka.

Hostia:
Mgr. Ľudmila Mušková, poslankyňa NR SR, štátny intendant pre kultúru regiónu Kysúc,
Pavol Muška, akademický maliar,
Ing. Ladislav Suhaj, primátor Kysuckého Nového Mesta,
vyjadrili uznanie pánovi starostovi za krásnu myšlienku obnoviť v Nesluši tradíciu mandolínového súboru po tridsiatich rokoch. Vysoko ocenili i nadšenie a hudobné majstrovstvo vedúceho súboru p. Gajzovi Klanduchovi.

Pán Klanduch prevzal od starostu obce zástavu a krstný list. Potom si pripili na úspechy a popularitu súboru.

V slávnostnom prípitku odzneli želania úspechov, bohatého a melodického repertoáru a hlavne veľa zdravia a nadšenia pánu Gejzovi Klanduchovi.

Pán Klanduch poďakoval i svojim pomocníkom v práci, bez ktorých by takú náročnú prácu sám ťažko zvládol. Jeho poďakovanie patrilo p. Marianovi Chovaňákovi, p. Janovi Palárcovi, p. Miroslavovi Škoríkovi a p. Guste Plošticovej.

Členovia súboru Žiarinka zažiarili v nových krojoch ušitých vo farbách našej obce, zelenej a bielej.

Fotografie

Všetky fotografie veľké | Prehliadať fotografie

Kópia krstného listu súboru Žiarinka, 01.10.1995
2023  lobobopeterpziarinka.tym.sk