Prvé koncerty počas školského roka 1995/1996

20. októbra 1995, Nesluša výchovný koncert pre základnú školu

Ešte vlani sme obdivovali žiakov Základnej umeleckej školy v KNM. Minulý týždeň požiadal pán riaditeľ základnej školy, Štefan Šidlo, nášho vedúceho súboru Gejzu Klanducha, aby usporiadal výchovný koncert pre základnú školu.

Koncert sme uskutočnili o 10. hodine pre žiakov 1. až 4. ročníka a o 11. hodine pre žiakov 5. až 8. ročníka.

Pred spolužiakmi i učiteľmi sme sa cítili ako umelci. Niektorí nás počuli po prvýkrát. Snažili sme sa. Indiánsku pieseň lásky sme museli opakovať.

20. októbra 1995, Nesluša, Koncert pre požiarnikov

V našej obci sa zišli zástupcovia požiarnikov z dolnej časti Kysúc.

19. január 1996, Rajcza

Naše štvrté vystúpenie sa uskutočňuje v Poľskej Rajczi, ktorá sa nachádza približne 8 kilometrov od hraničného prechodu v Skalitom.

Žilina - Straník, 3. február 1996, Ústav sociálnej starostlivosti

Radoľa - Ostré, 20. marec 1996

Vystúpenie pre 160 detí zo 14 ústavov sociálnej starostlivosti zo Slovenska vrámci Vítania jari na Kysuciach.

Nesluša, 12. máj 1996

Deň Matiek.

21. máj 1996, Kysucké Nové Mesto

Výchovný koncert pre Základnú školu, Nábrežná ulica v Dome kultúry.

3. jún 1996, Kysucké Nové Mesto

Výchovný koncert pre Základnú školu, Clementisova ulica v Dome kultúry, pri príležitosti Dňa detí.

16. jún 1996, Radoľa

Vystúpenie pred kaštieľom. Prvý a na dlhé roky posledný koncert, ktorý nám prerušil dážď.

23. jún 1996, Čadca

125. výročie Slovenskej národnej strany.

Ohlasy z kroniky a novín

Rok mandolínového súboru z Nesluše, Žiarinka vyžaruje dobrú náladu

Článok z týždenníka Kysuce, autor Milan Straňan

Nad kysuckou obcou Nesluša je vrch, ktorý oddávna volajú Žiar. Ktovie, možno tu naší pohanskí predkovia spaľovali svojich mŕtvych. Potom to vrchu dostal názov novovzniknutý mandolínový súbor Žiarinka. Žiarinka vznikla 14. januára 1995 a patrí pod Miestne kultúrne stredisko pri Obecnom úrade v Nesluši. V minulosti takýto súbor nemali (?). Sedemdesiatnik Gejza Klanduch, bývalý dirigent podobného súboru v Kysuckom Novom Meste spred tridsiatich rokov, urobil si v obci prieskum a o mesiac dal dokopy 40 detí vo veku od 9 do 13 rokov. Začiatkom minulého roku sa stretli prvý raz v Katolíckom dome. Žiaľ, iba máloktoré malo hudobný nástroj. Uplynul rok. A výsledok?

Súbor má 20 mandolín, 10 gitár, jednu basgitaru, 2 flauty, elektronické organy i bicie. Tí, čo hrajú na mandolínach, sa stretávajú v utorok, gitaristi nacvičujú o deň neskoršie a v piatok sa stretnú na spoločnom nácviku obe skupiny. Verte či nie, dobrá vôľa všetko zdolá. Deti dnes už majú nacvičených 20 piesní, ktoré spievajú národy Európy, Ázie i Južnej Ameriky. Sú schopné ponúknuť hodinový program.

V obci už mali štyri koncerty a mimo nej dva, z toho jeden v Poľsku. Pán Klanduch sa zveril, že práve nacvičujú program pre handykepované deti, ktoré 20. marca prídu do rekreačného strediska Ostré z ústavov sociálnej starostlivosti z celého Slovenska. A na otázku, aké má súbor plány v tomto roku, odpovedal bez váhania: „Aj keď nám chýbajú peniaze, chceme v našich kúpeľných mestách poriadať promenádne koncerty...“

Žiarinka deťom

Článok zo Zvestí KNM, autor Jaroslav Jablonský, riaditeľ ZŠ na Clementisovej ul.

Každoročne sa na základných školách oslavuje MDD rôznym spôsobom. Program pre deti pripravujú triedni učitelia v spolupráci s rodičovskými združeniami, na dedinských školách i sponzori. Deti sa majú možnosť kultúrne vyžiť, zasúťažiť si o zaujímavé ceny alebo posedieť pri guláši.

ZŠ na Clementisovej ulici v Kysuckom Novom Meste sa 3. júna 1996 pri príležitosti MDD zúčastnila na vystúpení mandolínového súboru Žiarinka v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste. Tento detský súbor vedie pán Gejza Klanduch v Nesluši. Fakticky je to znovuzrodený súbor. Existoval do roku 1968, potom sa rozpadol. Tento úspešný detský súbor dal znovu dohromady pán Gejza Klanduch z detí základných škôl v Nesluši, z Kysuckého Nového Mesta a z okolia v roku 1995 po 27 rokoch. Vo svojom repertoári má krásne melodické piesne z našej slovenskej ľudovej tvorby, ale i nestarnúce melódie celého sveta.

Rodičovské združenie pri ZŠ na Clementisovej ulici v Kysuckom Novom Meste všetkým svojim žiakom zaplatilo vstupenky na vystúpenie súboru a spolu s pedagogickým zborom ďakuje touto cestou Žiarinke za pekný umelecký zážitok...

Duch národa žije v piesni

Duch národa žije v piesni,
s ňou sa vznáša k výšinám.
Kto tej piesni cestu kliesni,
sláva mu, nech žije nám.

Úprimne som sa potešil, keď som za dozvedel, že v Nesluši, na podnet p. starostu a pochopenia zapálených ľudí pre hudbu vznikol opäť mandolínový súbor, ktorý má osloviť najmä tých, ktorí majú svoju dušu naladenú na krásu, na hudobné umenie.

  Za neuveriteľne krátky čas nielen vznikol, ale začal i svoje koncertné vystúpenia. Musím touto cestou poďakovať vedeniu mandolínového súboru i všetkým jeho členom za ochotu urobiť koncert i pre žiakov našej školy. Veľmi sme chceli, aby vystúpenie prispelo k prehĺbeniu hudobného cítenia našich žiakov, ale aby i motívom pracovať v tomto súbore.  

A tak mi dovoľte touto cestou poďakovať, menom vedenia školy i všetkých pedagogických pracovníkov, za mocný umelecký zážitok. Vystúpenie pomohlo najmä učiteľom Hudobnej výchovy, pretože vyplnilo medzeru, vyplývajúcu z nedostatku hudobného materiálu tohto druhu hudby. Sme nadšení spôsobom podania, ktorý je vhodný pre širokú vekovú škálu žiakov základných škôl. Radi sa s podobným vystúpením opäť stretneme.

Prajem Vám do budúcna veľa úspechov pri šírení hudobnej krásy piesní, bohaté a citovo plné tvorivé chvíle.

Srdečne pozdravuje Š. Šidlo, riaditeľ Základnej školy v Nesluši

V Nesluši 14. 3. 1996

Fotografie

Všetky fotografie veľké | Prehliadať fotografie

Výchovný koncert pre ZŠ Nesluša, 20.10.1995
2023  lobobopeterpziarinka.tym.sk