Na chate v Rakovej 2010

Na konci letných prázdnin v roku 2009 sme boli spoločne všetci členovia súboru na dvojdňovom pobyte na chate Dolina v Rakovej - Korcháň. V tomto roku v septembri sme sa rozhodli takýto spoločný výlet zopakovať. Z rôznych možností nám vzhľadom na dopravu, ubytovanie, stravu a spokojnosť s minuloročným pobytom vyšlo, že aj tentoraz sa vyberieme do Rakovej.

Na cestu vyrážame v piatok 1. októbra. O piatej poobede bol zraz v kultúrnom dome v Nesluši. Do Rakovej sme teraz cestovali objednaným autobusom, ktorý nás doviezol až priamo ku chate Dolina. Minuloročnú šesťkilometrovú prechádzku od železničnej zastávky v Rakovej ku chate sme si tak na želanie niektorých nezopakovali. O šiestej hodine sme už boli pred chatou.

Chata bola väčšine z nás známa, a tak nasledovalo rozdelenie detí do jednotlivých izieb, ubytovanie, príprava postelí a večera v hlavnej budove chaty o tri štvrte na sedem. Nakoľko už bola tma, po večeri sme sa už presunuli do chaty do jednotlivých izieb. Sústredili sme sa najmä do troch väčších izieb. Rôznym spoločenským hrám a aktivitám sme sa venovali až do neskorých nočných hodín.

V sobotu ráno boli pripravené raňajky na ôsmu hodinu, dovtedy sme práve stihli vstať. Po raňajkách sme sa spoločne dohodli na spoločnom programe dňa. Niekoľkí z nás išli pripraviť hru na predpoludnie pre ostatných, zvyšní išli hrať futbal a basketbal alebo išli do chaty, ktovie, možno aj ďalej spať.

O pol jedenástej začala hra. Tí, ktorí išli súťažiť, sa rozdelili do šiestich družstiev po troch až piatich členoch. Po lese v blízkosti chaty bolo umiestnených 25 otázok, ktoré sa priamo alebo okrajovo týkajú súboru Žiarinka. Prvá otázka sa nachádzala kúsok od chaty. Na rôznych viditeľných miestach, väčšinou na strome, bol vždy prilepený papier s otázkou a pomocným heslom. Toto heslo naznačovalo, ktorým smerom má družstvo pokračovať v ceste hľadať ďalšiu otázku. Otázky s odpoveďami a heslá vyjadrujúce trasu otázok sú priložené na konci článku. Trasa určená polohou jednotlivých otázok, ktorú museli družstvá v hre prejsť, začínala na lesnej ceste nad chatou, pokračovala okolo malého potoka a krátkeho lyžiarskeho vleku pri chate a končila na dolnom futbalovom ihrisku pod chatkami. Súťažiace družstvá absolvovali túto trasu za približne 30 minút. Družstvá absolvovali súťažnú trasu postupne, prvé začínalo o pol jedenástej a posledné končilo o dvanástej hodine.

O pol jednej bol obed. Na obed bol vyprážaný syr, tak znela aj jedna otázka hry. Pred obedom sme stihli vyhodnotiť hru, po obede nasledovalo vyhlásenie výsledkov. Prvé miesto obsadili dve družstvá, ktoré správne odpovedali na 20 z 25 otázok. Boli to družstvá v zložení Katka, Kika, Dominika, Dominika a družstvo Ivanka, Nelka, Miňo. Cenou bolo okrem diplomov aj koliesko salámy.

Poobede sme pokračovali v spoločnom programe. O druhej sme sa všetci vydali na krátku vychádzku po lesnej ceste na severovýchod nad chatou. Po polhodine sme prešli na obratisko kúsok od hraníc s Českou republikou, otočili sme sa a išli späť do chaty. Po návrate sme si krátko zahrali futbal alebo opäť išli spať. Neskôr išiel každý povinne doniesť drevo, pretože namiesto večere sa išlo okolo piatej opekať. Po zotmení sme sa okolo siedmej presunuli do chaty a program bol do neskorých hodín podobný ako predchádzajúcu noc.

V nedeľu ráno nás čakali posledné raňajky, po ktorých sme sa pobalili a upratali. O desiatej sme chatu opustili a šli na svätú omšu na pol jedenástu do kostola Raková - Korcháň, ktorý sa nachádza asi kilometer od chaty. Po omši nás už pred kostolom čakal autobus a o pol jednej sme boli v Nesluši.

Otázky v súťaži:

(Odpovede sú uvedené nižšie.)

1. Ako sa volá najvyšší vrch v Nesluši?

2. Uveďte aspoň 5 obci (dedina alebo mesto), kde sme v tomto roku vystupovali.

3. Akú najnovšiu pieseň máme v repertoári? Rozhodujúce je jej skomponovanie originálnym autorom.

4. Vymenujte všetkých 5 krajín, kde zatiaľ vystupovala Žiarinka.

5. Uveďte mená 2 súčasných členov Žiarinky, ktorí majú rovnaké iniciály.

6. Kto účinkoval tesne pred nami na Staromestských slávnostiach v Žiline 2010? (Stačí uviesť typ vystupujúceho.)

7. V akých stupniciach je predohra z Carmen?

8. Čo je v pozadí fotografie na hrnčeku, ktorý sme dostali minulé Vianoce?

9. Čo sme mali na obed vo Wisłe?

10. Kto je to Jaromír Vejvoda?

11. Doplňte jedno slovo namiesto otáznikov: „Mám doma psíka, sused až ???, aký to krásny pes.“

12. Z ktorého roku pochádza prvá písomná zmienka o Nesluši? Pomôcka: V roku 2007 sme hrali oslavách.

13. Uveďte aspoň 4 súčasných členov Žiarinky, ktorí mali v súbore staršieho súrodenca.

14. Čo je v Žiarinke Yamaha?

15. Koľko máme elektrických mandolín?

16. Ak by mala mandolína ďalšiu nižšiu strunu, aký tón by mala? Pomôcka: Má byť zachované poradie, že v siedmom pražči je tón vyššej struny.

17. Kto na skúškach a koncertoch tvrdí, že dnes je pondelok?

18. Aký je posledný tón alebo akord v Pochode žandárov?

19. Kto na Rockness-e 2010 vyhral gitaru?

20. Ako sa volá pán chatár?

21. Kto predstavoval Žiarinku na koncerte na Hlinkovom námestí 11. júna?

22. Uveďte aspoň 3 členov Žiarinky, ktorí hrali na klávesoch.

23. Čo bolo 9. mája?

24. Čo bude dnes na obed? a) údená krava, b) pečený Kubo Hrubý, c) vyprážaný syr

25. V ktorom roku vznikla Žiarinka?

Otázky s odpoveďami:

1. Ako sa volá najvyšší vrch v Nesluši?
O: Jakubovský vrch, ktorý je o 5 metrov vyšší ako Žiar, podľa ktorého sme pomenovaní. Keďže išlo o úmyselný chyták, tak sme napokon uznávali aj odpoveď Žiar.

2. Uveďte aspoň 5 obci (dedina alebo mesto), kde sme v tomto roku vystupovali.
O: Nesluša, Kysucké Nové Mesto, Wisła, Žilina, Łodygowice, mesto Vysoké Tatry (Starý Smokovec a Tatranská Lomnica), Nitra

3. Akú najnovšiu pieseň máme v repertoári? Rozhodujúce je jej skomponovanie originálnym autorom.
O: Pokoj v duši od Jany Kirschner z roku 2009. Väčšina odpovedala Hallelujah, čo je pieseň, ktorú máme v repertoári najnovšie.

4. Vymenujte všetkých 5 krajín, kde zatiaľ vystupovala Žiarinka.
O: SR, ČR, Poľsko, Nemecko, Srbsko (vtedy Juhoslávia)

5. Uveďte mená 2 súčasných členov Žiarinky, ktorí majú rovnaké iniciály.
O: Anička Janáčiková a Angelika Jalovičárová, Katka Šteinigerová a Katka Štrbová, Lenka Milová a Lenka Mokošáková, Petronelka Plošticová a Peter Piják, Marek Sýkora a Miška Slížová, Jakub Hrubý a Janka Hollá, a ďalší

6. Kto účinkoval tesne pred nami na Staromestských slávnostiach v Žiline 2010? (Stačí uviesť typ vystupujúceho.)
O: dychová hudba Drietomanka.

7. V akých stupniciach je predohra z Carmen?
O: A-dur a F-dur. Iba jedno družstvo odpovedalo správne.

8. Čo je v pozadí fotografie na hrnčeku, ktorý sme dostali minulé Vianoce?
O: kaplnka

9. Čo sme mali na obed vo Wisłe?
O: hamburger a palacinky

10. Kto je to Jaromír Vejvoda?
O: autor piesne Škoda Lásky

11. Doplňte jedno slovo namiesto otáznikov: „Mám doma psíka, sused až ???, aký to krásny pes.“
O: híka. Ide o text piesne Dalmatín.

12. Z ktorého roku pochádza prvá písomná zmienka o Nesluši? Pomôcka: V roku 2007 sme hrali oslavách.
O: 1367. V roku 2007 bolo jej 640. výročie.

13. Uveďte aspoň 4 súčasných členov Žiarinky, ktorí mali v súbore staršieho súrodenca.
O: Kika Sucháňová, Veronika Sucháňová, Kubo Hrubý, Janka Košecká, Ľubka Košecká, Deniska Kormanová, Ivanka Sládečková, Aďa Vilímová, Ivan Ondrušek, ešte niekto?

14. Čo je v Žiarinke Yamaha?
O: klávesy, predtým aj bicie

15. Koľko máme elektrických mandolín?
O: štyri

16. Ak by mala mandolína ďalšiu nižšiu strunu, aký tón by mala? Pomôcka: Má byť zachované poradie, že v siedmom pražči je tón vyššej struny.
O: Struna C. Na danej strune bude v 7. pražci tón G, čo je vyššia struna. V 5. pražci F, vo 4. pražci E, v 2. pražci D, prázdna struna bude mať tón C.

17. Kto na skúškach a koncertoch tvrdí, že dnes je pondelok?
O: Veronika Maráčková, keď spieva pieseň „Včera nedele byla“.

18. Aký je posledný tón alebo akord v Pochode žandárov?
O: tón D, akord D-dur. Posledný tón v piesni býva identický stupnici piesne.

19. Kto na Rockness-e 2010 vyhral gitaru?
O: Kubo Hrubý

20. Ako sa volá pán chatár?
O: Pavol Kuba

21. Kto predstavoval Žiarinku na koncerte na Hlinkovom námestí 11. júna?
O: Ján Gordulič z Pošty pre Teba

22. Uveďte aspoň 3 členov Žiarinky, ktorí hrali na klávesoch.
O: Napríklad: Tomáš Ondrušek, Marián Sága, Miro Vantech, Aďo Hrubý, Monika Vilímová, Eliška Sládečková, Kika Sucháňová a ďalší

23. Čo bolo 9. mája?
O: Deň matiek – koncert v Nesluši

24. Čo bude dnes na obed? a) údená krava, b) pečený Kubo Hrubý, c) vyprážaný syr
O: c) syr

25. V ktorom roku vznikla Žiarinka?
O: 1995

Heslá pri otázkach o pozícií ďalšej otázky na súťažnej trase:

1. Hore po ceste na breze.

2. Dopravná značka Zákaz vjazdu.

3. Choďte po ceste.

4. Urob čelom vzad a hľadaj číslo 5.

5., 6. -

7. Lyžiarsky vlek.

8. Vráťte sa na vybagrovanú cestu.

9. -

10. 3-krát podskoč, 2-krát sa otoč o 180°, zakývaj ušami a hľadaj červený štvorec. (značka na strome)

11. Modrá vec. (sáčok na zemi)

12. Smer Tarzanova krajina. (úsek s papraďami)

13. Zahrajme sa zlatú bránu. (previsnuté stromy k sebe)

14. Započúvajte sa do symfónie H20. (malý potok)

15. Pochytať sa za ručičky a 180° otočka.

16. Cestárska páska. (na strome)

17. Naturálne vytvorená lávka. (spadnutý strom cez potok)

18. Hľadajte dielo lomidreva. (zlomený smrek)

19. Čertove rohy. (korene smreka)

20. Niečo pre motokrosárov. (pneumatiky)

21. Kde je najväčšia tma? (stĺp s lampou)

22. Pod chatkou je väčšia tma.

23. A zase na lyže...

24. Góóóóól! (futbalová bránka)

25. Koniec, odovzdajte otázky osobám v chate Dolina.

Fotografie

Všetky fotografie veľké | Prehliadať fotografie

Príchod do chaty a rozdelenie do iziebPríprava postelíObsadenie izbyVečerná prechádzkaVečerný program v izbáchVečerný program v izbáchVečerný program v izbáchVečerný program v izbáchOddych na ihriskuSúťažná otázka hryPrípravy hryHra, beh s papierom s odpoveďamiHra, hľadanie otázky na stromeHra, vypĺňanie odpovedíHra, otázka na lyžiarskom vlekuHra, hľadanie otázky na stromeHra, hľadanie otázky na stromeHra, hľadanie otázky na stromeVyhlasovanie výsledkov hry, organizačný tím hryChlapčenské družstvo s cenou - kolieskami salámyDružstvo na 2. miesteJedno z družstiev na 1. miesteHárok s odpoveďamiDruhé z dvoch družstiev na 1. miesteRad čakajúcich na výdaj večeríObedObedObedSobotná prechádzkaSrnčia zver 50 metrov od chatySobotná prechádzkaSobotná prechádzkaOpekanie - sobotná večeraOpekanieOpekanieNedeľa, cesta domovNedeľa, cesta domovNa svätej omši v Rakovej - KorcháňNa svätej omšiVeverička pri kostole
2022  lobobopeterpziarinka.tym.sk