Rok 2011

Späť na článok

fotka

1 / 137
Nesluša, 01.01., Nový rok.

fotka

2 / 137
Nesluša, 01.01., Nový rok.

fotka

3 / 137
Nesluša, 01.01., Nový rok.

fotka

4 / 137
Nesluša, 01.01., Nový rok.

fotka

5 / 137
Nesluša, 01.01., Nový rok.

fotka

6 / 137
Nesluša, 01.01., Nový rok.

fotka

7 / 137
Nesluša, 01.01., Nový rok.

fotka

8 / 137
Nesluša, 01.01., Nový rok.

fotka

9 / 137
Nesluša, 01.01., Nový rok.

fotka

10 / 137
Nesluša, 08.01., Dom opatrovateľskej starostlivosti.

fotka

11 / 137
Nesluša, 08.01., Dom opatrovateľskej starostlivosti.

fotka

12 / 137
Nesluša, 08.05., Deň matiek.

fotka

13 / 137
Nesluša, 08.05., Deň matiek.

fotka

14 / 137
Nesluša, 08.05., Deň matiek.

fotka

15 / 137
Nesluša, 08.05., Deň matiek, predstavenie žiakov ZŠ - Snehulienka a sedem trpaslíkov.

fotka

16 / 137
Nesluša, 08.05., Deň matiek, verše žiakov ZŠ.

fotka

17 / 137
Nesluša, 08.05., Deň matiek, verše žiakov ZŠ.

fotka

18 / 137
Nesluša, 08.05., Deň matiek.

fotka

19 / 137
Nesluša, 08.05., Deň matiek.

fotka

20 / 137
Nesluša, 08.05., Deň matiek, tanec žiakov ZŠ.

fotka

21 / 137
Nesluša, 08.05., Deň matiek.

fotka

22 / 137
Nesluša, 08.05., Deň matiek.

fotka

23 / 137
Nesluša, 08.05., Deň matiek.

fotka

24 / 137
Nesluša, 20.05., 50. výročie otvorenia budovy Základnej školy v Nesluši.

fotka

25 / 137
Nesluša, 20.05., 50. výročie otvorenia ZŠ.

fotka

26 / 137
Nesluša, 20.05., 50. výročie otvorenia ZŠ.

fotka

27 / 137
Nesluša, 20.05., 50. výročie otvorenia ZŠ, príchod učiteľov.

fotka

28 / 137
Nesluša, 20.05., 50. výročie otvorenia ZŠ.

fotka

29 / 137
Nesluša, 20.05., 50. výročie otvorenia ZŠ.

fotka

30 / 137
Nesluša, 20.05., 50. výročie otvorenia ZŠ.

fotka

31 / 137
Nesluša, 20.05., 50. výročie otvorenia ZŠ, program žiakov.

fotka

32 / 137
Nesluša, 20.05., 50. výročie otvorenia ZŠ, program žiakov.

fotka

33 / 137
Nesluša, 20.05., 50. výročie otvorenia ZŠ.

fotka

34 / 137
Nesluša, 20.05., 50. výročie otvorenia ZŠ, Marek.

fotka

35 / 137
Rudinská, 01.06., Deň detí.

fotka

36 / 137
Rudinská, 01.06., Deň detí.

fotka

37 / 137
Rudinská, 01.06., Deň detí.

fotka

38 / 137
Rudinská, 01.06., Deň detí.

fotka

39 / 137
Rudinská, 01.06., Deň detí.

fotka

40 / 137
Rudinská, 01.06., Deň detí, spieva trieda pani učiteľky.

fotka

41 / 137
Rudinská, 01.06., Deň detí.

fotka

42 / 137
Rudinská, 01.06., Deň detí, najmladší členovia.

fotka

43 / 137
Rudinská, 01.06., Deň detí.

fotka

44 / 137
Zvolen, 24.06., Zastávka počas cesty.

fotka

45 / 137
Zvolen, 24.06., Park Ľudovíta Štúra.

fotka

46 / 137
Zvolen, 24.06.

fotka

47 / 137
Zvolen, 24.06.

fotka

48 / 137
Zvolen, 24.06.

fotka

49 / 137
Zvolen, 24.06.

fotka

50 / 137
Zvolen, 24.06.

fotka

51 / 137
Zvolen, 24.06.

fotka

52 / 137
Zvolen, 24.06.

fotka

53 / 137
Zvolen, 24.06.

fotka

54 / 137
Zvolen, 24.06.

fotka

55 / 137
Zvolen, 24.06.

fotka

56 / 137
Demänovská dolina, 02.07.

fotka

57 / 137
Demänovská dolina, 02.07., hudobný klub Happy End

fotka

58 / 137
Demänovská dolina, 02.07., spevácky zbor Tatran

fotka

59 / 137
Demänovská dolina, 02.07.

fotka

60 / 137
Demänovská dolina, 02.07.

fotka

61 / 137
Demänovská dolina, 02.07.

fotka

62 / 137
Demänovská dolina, 02.07.

fotka

63 / 137
Demänovská dolina, 02.07., obed

fotka

64 / 137
Demänovská dolina, 02.07., obed

fotka

65 / 137
Demänovská dolina, 02.07., obed

fotka

66 / 137
Demänovská dolina, 02.07., oceňovanie obyvateľov obce (foto: OcÚ D.D.)

fotka

67 / 137
Demänovská dolina, 02.07. (foto: OcÚ D.D.)

fotka

68 / 137
Demänovská dolina, 02.07. (foto: OcÚ D.D.)

fotka

69 / 137
Demänovská dolina, 02.07. (foto: OcÚ D.D.)

fotka

70 / 137
Demänovská dolina, 02.07. (foto: OcÚ D.D.)

fotka

71 / 137
Demänovská dolina, 02.07. (foto: OcÚ D.D.)

fotka

72 / 137
Demänovská dolina, 02.07. (foto: OcÚ D.D.)

fotka

73 / 137
Demänovská dolina, 02.07. (foto: OcÚ D.D.)

fotka

74 / 137
Demänovská dolina, 02.07. (foto: OcÚ D.D.)

fotka

75 / 137
Demänovská dolina, 02.07. (foto: OcÚ D.D.)

fotka

76 / 137
Nesluša, 09.07., Neslušský chomút, zahájenie hymnou SR

fotka

77 / 137
Nesluša, 09.07., Neslušský chomút

fotka

78 / 137
Nesluša, 09.07., Neslušský chomút

fotka

79 / 137
Nesluša, 09.07., Neslušský chomút

fotka

80 / 137
Nesluša, 09.07., Neslušský chomút

fotka

81 / 137
Nesluša, 09.07., Neslušský chomút

fotka

82 / 137
Nesluša, 09.07., Neslušský chomút

fotka

83 / 137
Nesluša, 09.07., Neslušský chomút

fotka

84 / 137
Nesluša, 09.07., Neslušský chomút, súťaž

fotka

85 / 137
Nesluša, 09.07., Neslušský chomút, súťaž

fotka

86 / 137
Nesluša, 09.07., Neslušský chomút, po koncerte

fotka

87 / 137
Považská Teplá, 15.09.

fotka

88 / 137
Považská Teplá, 15.09., Jaroslav Vnuk predstavuje Žiarinku

fotka

89 / 137
Považská Teplá, 15.09.

fotka

90 / 137
Považská Teplá, 15.09.

fotka

91 / 137
Považská Teplá, 15.09.

fotka

92 / 137
Považská Teplá, 15.09.

fotka

93 / 137
Považská Teplá, 15.09.

fotka

94 / 137
Považská Teplá, 15.09.

fotka

95 / 137
Považská Teplá, 15.09.

fotka

96 / 137
Považská Teplá, 15.09., občerstvenie po koncerte

fotka

97 / 137
Považská Teplá, 15.09.

fotka

98 / 137
Považská Teplá, 15.09., Žiarinkári na trampolíne

fotka

99 / 137
Považská Teplá, 15.09., Žiarinkári na trampolíne

fotka

100 / 137
Považská Teplá, 15.09., Žiarinkári na trampolíne

fotka

101 / 137
Považská Teplá, 15.09.

fotka

102 / 137
Turie, 01.10., Svätomichalské hody

fotka

103 / 137
Turie, 01.10.

fotka

104 / 137
Turie, 01.10.

fotka

105 / 137
Turie, 01.10.

fotka

106 / 137
Turie, 01.10.

fotka

107 / 137
Turie, 01.10.

fotka

108 / 137
Turie, 01.10.

fotka

109 / 137
Turie, 01.10.

fotka

110 / 137
Turie, 01.10.

fotka

111 / 137
Turie, 01.10.

fotka

112 / 137
Turie, 01.10., na kolotočoch po koncerte

fotka

113 / 137
Turie, 01.10., občerstvenie po koncerte

fotka

114 / 137
Kys. Nové Mesto, 14.10., 60. výročie strednej priemyselnej školy

fotka

115 / 137
Kys. Nové Mesto, 14.10., 60. výročie strednej priemyselnej školy

fotka

116 / 137
Kys. Nové Mesto, 14.10., 60. výročie strednej priemyselnej školy

fotka

117 / 137
Nesluša, 21.10., Mesiac úcty k starším

fotka

118 / 137
Nesluša, 21.10., Mesiac úcty k starším

fotka

119 / 137
Nesluša, 21.10., Mesiac úcty k starším

fotka

120 / 137
Nesluša, 21.10., Mesiac úcty k starším, výrobky Neslušanov

fotka

121 / 137
Nesluša, 21.10., Mesiac úcty k starším, výrobky Neslušanov

fotka

122 / 137
Nesluša, 21.10., Mesiac úcty k starším, výrobky Neslušanov

fotka

123 / 137
Nesluša, 21.10., Mesiac úcty k starším, vystúpenie prvákov zš

fotka

124 / 137
Nesluša, 21.10., Mesiac úcty k starším

fotka

125 / 137
Nesluša, 21.10., Mesiac úcty k starším

fotka

126 / 137
Nesluša, 21.10., Mesiac úcty k starším

fotka

127 / 137
Nesluša, 21.10., Mesiac úcty k starším, torta pre Žiarinku

fotka

128 / 137
Nesluša, 21.10., Mesiac úcty k starším, torta pre Žiarinku

fotka

129 / 137
Nesluša, Reštaurácia Centrum, 11.11.

fotka

130 / 137
Nesluša, Reštaurácia Centrum, 11.11.

fotka

131 / 137
Nesluša, Reštaurácia Centrum, 11.11.

fotka

132 / 137
Rudinská, základná škola, 22.12.

fotka

133 / 137
Rudinská, základná škola, 22.12.

fotka

134 / 137
Rudinská, základná škola, 22.12.

fotka

135 / 137
Rudinská, základná škola, 22.12.

fotka

136 / 137
Rudinská, základná škola, 22.12., spolu s nami spievajú pieseň Tichá noc aj deti

fotka

137 / 137
Rudinská, základná škola, 22.12.

2020  lobobopeterpziarinka.tym.sk