Rok 2012

Späť na článok

fotka

1 / 106
Nesluša, 01.01., Nový rok.

fotka

2 / 106
Nesluša, 01.01., Nový rok.

fotka

3 / 106
Nesluša, 01.01., Nový rok.

fotka

4 / 106
Nesluša, 01.01., Nový rok.

fotka

5 / 106
Nesluša, 01.01., Nový rok.

fotka

6 / 106
Nesluša, 19.02., Zahájenie stretnutia zväzu ZŤP.

fotka

7 / 106
Nesluša, 19.02., Zahájenie stretnutia zväzu ZŤP.

fotka

8 / 106
Nesluša, 19.02., Zahájenie stretnutia zväzu ZŤP.

fotka

9 / 106
Nesluša, 13.05., Deň matiek.

fotka

10 / 106
Nesluša, 13.05., Deň matiek.

fotka

11 / 106
Nesluša, 13.05., Deň matiek, materská škola.

fotka

12 / 106
Nesluša, 13.05., Deň matiek, základná škola.

fotka

13 / 106
Nesluša, 13.05., Deň matiek.

fotka

14 / 106
Nesluša, 13.05., Deň matiek.

fotka

15 / 106
Nesluša, 13.05., Deň matiek.

fotka

16 / 106
Nesluša, 13.05., Deň matiek.

fotka

17 / 106
Kysucké Nevé Mesto, 27.05., Stretnutie zo strednej školy po 50 rokoch.

fotka

18 / 106
Kysucké Nevé Mesto, 27.05., Stretnutie zo strednej školy po 50 rokoch.

fotka

19 / 106
Kysucké Nevé Mesto, 27.05., Stretnutie zo strednej školy po 50 rokoch.

fotka

20 / 106
Kysucké Nevé Mesto, 27.05., Stretnutie zo strednej školy po 50 rokoch.

fotka

21 / 106
Demänovská Dolina, 07.07.

fotka

22 / 106
Demänovská Dolina, 07.07.

fotka

23 / 106
Demänovská Dolina, 07.07., interiér Happy-Endu

fotka

24 / 106
Demänovská Dolina, 07.07.

fotka

25 / 106
Demänovská Dolina, 07.07., občerstvenie pred vystúpením

fotka

26 / 106
Demänovská Dolina, 07.07.

fotka

27 / 106
Demänovská Dolina, 07.07., predstavitelia obce, moderuje Oldo Hlaváček

fotka

28 / 106
Demänovská Dolina, 07.07.

fotka

29 / 106
Demänovská Dolina, 07.07.

fotka

30 / 106
Demänovská Dolina, 07.07., Angelika a jej prvé spevácke vystúpenie

fotka

31 / 106
Demänovská Dolina, 07.07.

fotka

32 / 106
Demänovská Dolina, 07.07., p. Nekoranec a p. Vojtek

fotka

33 / 106
Kysucké Nové Mesto, námestie, 08.07.

fotka

34 / 106
Kysucké Nové Mesto, námestie, 08.07.

fotka

35 / 106
Kysucké Nové Mesto, námestie, 08.07.

fotka

36 / 106
Kysucké Nové Mesto, námestie, 08.07.

fotka

37 / 106
Kysucké Nové Mesto, námestie, 08.07.

fotka

38 / 106
Kysucké Nové Mesto, námestie, 08.07.

fotka

39 / 106
Kysucké Nové Mesto, námestie, 08.07.

fotka

40 / 106
Kysucké Nové Mesto, námestie, 08.07., na zmrzlinu po koncerte

fotka

41 / 106
Kysucké Nové Mesto, námestie, 08.07., na zmrzlinu po koncerte

fotka

42 / 106
Sosnowiec, 12.09.2012, pred prvým koncertom v múzeu.

fotka

43 / 106
Sosnowiec, 12.09.2012, pred prvým koncertom v múzeu.

fotka

44 / 106
Sosnowiec, 12.09.2012, Muzeum w Sosnowcu.

fotka

45 / 106
Sosnowiec, 12.09.2012, Výstava o Pola Negri.

fotka

46 / 106
Sosnowiec, 12.09.2012, koncert v múzeu.

fotka

47 / 106
Sosnowiec, 12.09.2012, koncert v múzeu.

fotka

48 / 106
Sosnowiec, 12.09.2012, koncert v múzeu.

fotka

49 / 106
Sosnowiec, 12.09.2012, koncert v múzeu.

fotka

50 / 106
Sosnowiec, 12.09.2012, koncert v múzeu.

fotka

51 / 106
Sosnowiec, 12.09.2012, expozícia v múzeu.

fotka

52 / 106
Sosnowiec, 12.09.2012, múzeum, občerstvenie po koncerte.

fotka

53 / 106
Sosnowiec, 12.09.2012, Výstava o Pola Negri.

fotka

54 / 106
Sosnowiec, 12.09.2012, Výstava o Pola Negri.

fotka

55 / 106
Sosnowiec, 12.09.2012, druhý koncert - Gimnazjum nr 9 w Sosnowcu im. Jana Pawła II.

fotka

56 / 106
Sosnowiec, 12.09.2012, druhý koncert - Gimnazjum nr 9 w Sosnowcu im. Jana Pawła II.

fotka

57 / 106
Sosnowiec, 12.09.2012, druhý koncert.

fotka

58 / 106
Sosnowiec, 12.09.2012, druhý koncert.

fotka

59 / 106
Sosnowiec, 12.09.2012, druhý koncert.

fotka

60 / 106
Sosnowiec, 12.09.2012, druhý koncert.

fotka

61 / 106
Sosnowiec, 12.09.2012, občerstvenie po koncerte v gymnáziu.

fotka

62 / 106
Sosnowiec, 12.09.2012, prehliadka gymnázia - spomienková miestnosť.

fotka

63 / 106
Sosnowiec, 12.09.2012, prehliadka gymnázia - spomienková miestnosť.

fotka

64 / 106
Sosnowiec, 12.09.2012, prehliadka gymnázia - hodina angličtiny.

fotka

65 / 106
Sosnowiec, 12.09.2012, prehliadka gymnázia - hodina angličtiny.

fotka

66 / 106
Sosnowiec, 12.09.2012, prehliadka gymnázia - hodina informatiky.

fotka

67 / 106
Sosnowiec, 12.09.2012, prehliadka gymnázia.

fotka

68 / 106
Chorzów, 12.09.2012, obed v školskej jedálni.

fotka

69 / 106
Chorzów, 12.09.2012, obed v školskej jedálni.

fotka

70 / 106
Chorzów, 12.09.2012, ladenie pred tretím koncertom.

fotka

71 / 106
Chorzów, 12.09.2012, Chorzowskie Centrum Kultury, tretí koncert.

fotka

72 / 106
Chorzów, 12.09.2012, tretí koncert.

fotka

73 / 106
Chorzów, 12.09.2012, tretí koncert.

fotka

74 / 106
Sosnowiec, Chorzów, 12.09.2012, koláže fotografií.

fotka

75 / 106
Sosnowiec, Chorzów, 12.09.2012, koláže fotografií.

fotka

76 / 106
Sosnowiec, Chorzów, 12.09.2012, koláže fotografií.

fotka

77 / 106
Sosnowiec, Chorzów, 12.09.2012, koláže fotografií.

fotka

78 / 106
Sosnowiec, Chorzów, 12.09.2012, koláže fotografií.

fotka

79 / 106
Sosnowiec, Chorzów, 12.09.2012, koláže fotografií.

fotka

80 / 106
Sosnowiec, Chorzów, 12.09.2012, koláže fotografií.

fotka

81 / 106
Nesluša, 19.10.2012, Mesiac úcty k starším.

fotka

82 / 106
Nesluša, 19.10.2012, Mesiac úcty k starším.

fotka

83 / 106
Nesluša, 19.10.2012, Mesiac úcty k starším.

fotka

84 / 106
Nesluša, 19.10.2012, Mesiac úcty k starším.

fotka

85 / 106
Nesluša, 19.10.2012, Mesiac úcty k starším.

fotka

86 / 106
Žilina, 16.11.2012, Stužková našich členov.

fotka

87 / 106
Žilina, 16.11.2012, Stužková našich členov.

fotka

88 / 106
Soblahov, 09.12.2012, Soblahov.

fotka

89 / 106
Soblahov, 09.12.2012, Soblahov.

fotka

90 / 106
Soblahov, 09.12.2012, Soblahov.

fotka

91 / 106
Soblahov, 09.12.2012, Soblahov.

fotka

92 / 106
Soblahov, 09.12.2012, Soblahov.

fotka

93 / 106
Soblahov, 09.12.2012, Soblahov.

fotka

94 / 106
Soblahov, 09.12.2012, Soblahov.

fotka

95 / 106
Soblahov, 09.12.2012, Soblahov.

fotka

96 / 106
Soblahov, 09.12.2012, Soblahov.

fotka

97 / 106
Soblahov, 09.12.2012, Soblahov.

fotka

98 / 106
Košeca, 30.12.2012.

fotka

99 / 106
Košeca, 30.12.2012.

fotka

100 / 106
Košeca, 30.12.2012.

fotka

101 / 106
Košeca, 30.12.2012.

fotka

102 / 106
Košeca, 30.12.2012.

fotka

103 / 106
Košeca, 30.12.2012.

fotka

104 / 106
Košeca, 30.12.2012, večera po koncerte.

fotka

105 / 106
Košeca, 30.12.2012.

fotka

106 / 106
Košeca, 30.12.2012.

2020  lobobopeterpziarinka.tym.sk