Rok 2015

Späť na článok

fotka

1 / 182
Nesluša, 06.01.2015, Novoročný koncert.

fotka

2 / 182
Nesluša, 06.01.2015, Novoročný koncert, úvodná báseň.

fotka

3 / 182
Nesluša, 06.01.2015, Novoročný koncert.

fotka

4 / 182
Nesluša, 06.01.2015, Novoročný koncert.

fotka

5 / 182
Nesluša, 06.01.2015, Novoročný koncert.

fotka

6 / 182
Nesluša, 06.01.2015, Novoročný koncert.

fotka

7 / 182
Nesluša, 06.01.2015, Novoročný koncert.

fotka

8 / 182
Nesluša, 06.01.2015, Novoročný koncert.

fotka

9 / 182
Rudina, 16.01.2015, Koncert v kostole.

fotka

10 / 182
Rudina, 16.01.2015, Koncert v kostole.

fotka

11 / 182
Rudina, 16.01.2015, Koncert v kostole.

fotka

12 / 182
Rudina, 16.01.2015, Koncert v kostole.

fotka

13 / 182
Rudina, 16.01.2015, Koncert v kostole.

fotka

14 / 182
Rudina, 16.01.2015, Koncert v kostole.

fotka

15 / 182
Rudina, 16.01.2015, Občerstvenie na fare pred cestou do Rudinskej.

fotka

16 / 182
Rudina, 16.01.2015, Občerstvenie na fare.

fotka

17 / 182
Rudina, 16.01.2015, Občerstvenie na fare.

fotka

18 / 182
Rudinská, 16.01.2015, Koncert v kostole.

fotka

19 / 182
Rudinská, 16.01.2015, Koncert v kostole.

fotka

20 / 182
Rudinská, 16.01.2015, Koncert v kostole.

fotka

21 / 182
Rudinská, 16.01.2015, Koncert v kostole.

fotka

22 / 182
Rudinská, 16.01.2015, Koncert v kostole.

fotka

23 / 182
Rudinská, 16.01.2015, Koncert v kostole, cesta domov.

fotka

24 / 182
Žilina - Bytčica, 06.02.2015, Ples Slovenskej pošty.

fotka

25 / 182
Žilina - Bytčica, 06.02.2015, Ples Slovenskej pošty.

fotka

26 / 182
Žilina - Bytčica, 06.02.2015, Ples Slovenskej pošty.

fotka

27 / 182
Nesluša, 08.02.2015, Schôdza ZŤP.

fotka

28 / 182
Nesluša, 08.02.2015, Schôdza ZŤP.

fotka

29 / 182
Nesluša, 08.02.2015, Schôdza ZŤP, obecenstvo.

fotka

30 / 182
Nesluša, 08.02.2015, Schôdza ZŤP.

fotka

31 / 182
Nesluša, 08.02.2015, Schôdza ZŤP.

fotka

32 / 182
Nesluša, 08.02.2015, Schôdza ZŤP, zahájanie.

fotka

33 / 182
Článok v Žilinských novinách, 09.03.2015

fotka

34 / 182
Nesluša, 10.05.2015, Deň matiek, príhovor pani starostky.

fotka

35 / 182
Nesluša, 10.05.2015, Deň matiek, deti materskej školy.

fotka

36 / 182
Nesluša, 10.05.2015, Deň matiek, Žiarinka hrá, Svetielko spieva.

fotka

37 / 182
Nesluša, 10.05.2015, Deň matiek, deti základnej školy.

fotka

38 / 182
Nesluša, 10.05.2015, Deň matiek.

fotka

39 / 182
Nesluša, 17.05.2015, Neslušské hody.

fotka

40 / 182
Nesluša, 17.05.2015, Neslušské hody.

fotka

41 / 182
Nesluša, 17.05.2015, Neslušské hody.

fotka

42 / 182
Nesluša, 17.05.2015, Neslušské hody.

fotka

43 / 182
Nesluša, 17.05.2015, Neslušské hody.

fotka

44 / 182
Nesluša, 17.05.2015, Neslušské hody.

fotka

45 / 182
Nesluša, 17.05.2015, Neslušské hody, ľudové piesne so spevokolom Svetielko.

fotka

46 / 182
Nesluša, 17.05.2015, Neslušské hody.

fotka

47 / 182
Nesluša, 17.05.2015, Neslušské hody.

fotka

48 / 182
Nesluša, 17.05.2015, Neslušské hody, bývalí členovia Žiarinky.

fotka

49 / 182
Nesluša, 17.05.2015, Neslušské hody, bývalí členovia Žiarinky.

fotka

50 / 182
Nesluša, 17.05.2015, Neslušské hody, bývalí členovia Žiarinky.

fotka

51 / 182
Nesluša, 17.05.2015, Neslušské hody, bývalí členovia Žiarinky.

fotka

52 / 182
Nesluša, 17.05.2015, Neslušské hody, bývalí členovia Žiarinky.

fotka

53 / 182
Nesluša, 17.05.2015, Neslušské hody, bývalí členovia Žiarinky.

fotka

54 / 182
Nesluša, 17.05.2015, Neslušské hody, spevokol Svetielko.

fotka

55 / 182
Nesluša, 17.05.2015, Neslušské hody, folklórny súbor Jedľovina.

fotka

56 / 182
Nesluša, 17.05.2015, Neslušské hody, folklórny súbor Jedľovina.

fotka

57 / 182
Nesluša, 17.05.2015, Neslušské hody, Neslušská dychovka.

fotka

58 / 182
Nesluša, 17.05.2015, Neslušské hody.

fotka

59 / 182
Nesluša, 17.05.2015, Neslušské hody, Neslušská dychovka.

fotka

60 / 182
Strečno, 31.05.2015, Medzinárodný deň detí.

fotka

61 / 182
Strečno, 31.05.2015, Medzinárodný deň detí.

fotka

62 / 182
Strečno, 31.05.2015, Medzinárodný deň detí.

fotka

63 / 182
Strečno, 31.05.2015, Medzinárodný deň detí.

fotka

64 / 182
Strečno, 31.05.2015, Medzinárodný deň detí.

fotka

65 / 182
Strečno, 31.05.2015, Medzinárodný deň detí, módna prehliadka.

fotka

66 / 182
Strečno, 31.05.2015, Medzinárodný deň detí.

fotka

67 / 182
Strečno, 31.05.2015, Medzinárodný deň detí.

fotka

68 / 182
Strečno, 31.05.2015, Medzinárodný deň detí.

fotka

69 / 182
Strečno, 31.05.2015, Medzinárodný deň detí.

fotka

70 / 182
Strečno, 31.05.2015, Medzinárodný deň detí.

fotka

71 / 182
Strečno, 31.05.2015, Medzinárodný deň detí.

fotka

72 / 182
Strečno, 31.05.2015, Medzinárodný deň detí, módna prehliadka.

fotka

73 / 182
Strečno, 31.05.2015, Medzinárodný deň detí.

fotka

74 / 182
Strečno, 31.05.2015, Medzinárodný deň detí.

fotka

75 / 182
Strečno, 31.05.2015, Medzinárodný deň detí.

fotka

76 / 182
Strečno, 31.05.2015, Medzinárodný deň detí.

fotka

77 / 182
Strečno, 31.05.2015, Medzinárodný deň detí.

fotka

78 / 182
Strečno, 31.05.2015, Medzinárodný deň detí.

fotka

79 / 182
Strečno, 31.05.2015, Medzinárodný deň detí.

fotka

80 / 182
Strečno, 31.05.2015, Medzinárodný deň detí.

fotka

81 / 182
Strečno, 31.05.2015, Medzinárodný deň detí.

fotka

82 / 182
Strečno, 31.05.2015, Medzinárodný deň detí.

fotka

83 / 182
Ćlánok v Kysuckých novinách.

fotka

84 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, natáčanie reportáže.

fotka

85 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, natáčanie reportáže.

fotka

86 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, natáčanie reportáže.

fotka

87 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, natáčanie reportáže.

fotka

88 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, natáčanie reportáže.

fotka

89 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, natáčanie reportáže.

fotka

90 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, natáčanie reportáže.

fotka

91 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, natáčanie reportáže.

fotka

92 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, natáčanie reportáže.

fotka

93 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, natáčanie reportáže.

fotka

94 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, natáčanie reportáže.

fotka

95 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, natáčanie reportáže.

fotka

96 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, natáčanie reportáže.

fotka

97 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, natáčanie reportáže.

fotka

98 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, reportáž.

fotka

99 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, reportáž.

fotka

100 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, reportáž.

fotka

101 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, reportáž.

fotka

102 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, reportáž.

fotka

103 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, reportáž.

fotka

104 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, reportáž.

fotka

105 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, reportáž.

fotka

106 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, reportáž.

fotka

107 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, reportáž.

fotka

108 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, reportáž.

fotka

109 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, reportáž.

fotka

110 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, reportáž.

fotka

111 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, reportáž.

fotka

112 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, reportáž.

fotka

113 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, reportáž.

fotka

114 / 182
TV Markíza, 27.06.2015, reportáž.

fotka

115 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata, cesta

fotka

116 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata

fotka

117 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata, rozhľadňa Bobovec

fotka

118 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata, rozhľadňa Bobovec

fotka

119 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata, rozhľadňa Bobovec

fotka

120 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata, rozhľadňa Bobovec

fotka

121 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata, orloj

fotka

122 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata, orloj

fotka

123 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata

fotka

124 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata

fotka

125 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata

fotka

126 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata, súťaž

fotka

127 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata, súťaž

fotka

128 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata, súťaž

fotka

129 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata, súťaž

fotka

130 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata, súťaž

fotka

131 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata, súťaž

fotka

132 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata, súťaž

fotka

133 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata, súťaž

fotka

134 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata

fotka

135 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata

fotka

136 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata

fotka

137 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata

fotka

138 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata

fotka

139 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata

fotka

140 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata

fotka

141 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata

fotka

142 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata, súťaž

fotka

143 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata, súťaž

fotka

144 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata, súťaž

fotka

145 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata, súťaž

fotka

146 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata, súťaž

fotka

147 / 182
Stará Bystrica, 17.08.2015, chata, súťaž

fotka

148 / 182
Nesluša, 17.10.2015, Mesiac úcty k starším, príhovor pani starostky

fotka

149 / 182
Nesluša, 17.10.2015, Mesiac úcty k starším, materská škola

fotka

150 / 182
Nesluša, 17.10.2015, Mesiac úcty k starším, materská škola

fotka

151 / 182
Nesluša, 17.10.2015, Mesiac úcty k starším, materská škola

fotka

152 / 182
Nesluša, 17.10.2015, Mesiac úcty k starším, Žiarinka

fotka

153 / 182
Nesluša, 17.10.2015, Mesiac úcty k starším, základná škola

fotka

154 / 182
Nesluša, 17.10.2015, Mesiac úcty k starším

fotka

155 / 182
Nesluša, 17.10.2015, Mesiac úcty k starším

fotka

156 / 182
Nesluša, 17.10.2015, Mesiac úcty k starším, Kysucká vrchárska heligónka

fotka

157 / 182
Nesluša, 17.10.2015, Mesiac úcty k starším, výstava prác

fotka

158 / 182
Nesluša, 17.10.2015, Mesiac úcty k starším, výstava prác

fotka

159 / 182
Nesluša, 17.10.2015, Mesiac úcty k starším, výstava prác

fotka

160 / 182
Nesluša, 17.10.2015, Mesiac úcty k starším, výstava prác

fotka

161 / 182
Nesluša, 17.10.2015, Mesiac úcty k starším, výstava prác

fotka

162 / 182
Nesluša, 17.10.2015, Mesiac úcty k starším, výstava prác

fotka

163 / 182
Nesluša, 17.10.2015, Mesiac úcty k starším, výstava prác

fotka

164 / 182
Nesluša, 17.10.2015, Mesiac úcty k starším, výstava prác

fotka

165 / 182
Nesluša, 17.10.2015, Mesiac úcty k starším, výstava prác

fotka

166 / 182
KNM, 07.12.2015, Vianočná akadémia, odborné učilište

fotka

167 / 182
KNM, 07.12.2015, Vianočná akadémia, odborné učilište

fotka

168 / 182
KNM, 07.12.2015, Vianočná akadémia

fotka

169 / 182
KNM, 07.12.2015, Vianočná akadémia

fotka

170 / 182
KNM, 07.12.2015, Vianočná akadémia

fotka

171 / 182
KNM, 07.12.2015, Vianočná akadémia

fotka

172 / 182
KNM, 07.12.2015, Vianočná akadémia

fotka

173 / 182
KNM, 07.12.2015, Vianočná akadémia

fotka

174 / 182
KNM, 07.12.2015, Vianočná akadémia

fotka

175 / 182
KNM, 07.12.2015, Vianočná akadémia, program študentov

fotka

176 / 182
KNM, 07.12.2015, Vianočná akadémia, program študentov

fotka

177 / 182
KNM, 07.12.2015, Vianočná akadémia, program študentov

fotka

178 / 182
KNM, 07.12.2015, Vianočná akadémia, program študentov

fotka

179 / 182
KNM, 07.12.2015, Vianočná akadémia, práce študentov

fotka

180 / 182
KNM, 07.12.2015, Vianočná akadémia, práce študentov

fotka

181 / 182
KNM, 07.12.2015, Vianočná akadémia, práce študentov

fotka

182 / 182
KNM, 07.12.2015, Vianočná akadémia, práce študentov

2022  lobobopeterpziarinka.tym.sk