Oslava 20 rokov Žiarinky

Späť na článok

fotka

1 / 20
Oslava 20 rokov, skladbu Mama spieva Michal.

fotka

2 / 20
Oslava 20 rokov Žiarinky.

fotka

3 / 20
Oslava 20 rokov Žiarinky.

fotka

4 / 20
Oslava 20 rokov, o histórii Žiarinky.

fotka

5 / 20
Oslava 20 rokov, Ján Palárec.

fotka

6 / 20
Oslava 20 rokov Žiarinky.

fotka

7 / 20
Oslava 20 rokov, torta.

fotka

8 / 20
Oslava 20 rokov, hrajú bývalí členovia súboru.

fotka

9 / 20
Oslava 20 rokov, hrajú bývalí členovia súboru.

fotka

10 / 20
Oslava 20 rokov, hrajú bývalí členovia súboru.

fotka

11 / 20
Oslava 20 rokov, hrajú bývalí členovia súboru.

fotka

12 / 20
Oslava 20 rokov, hrajú bývalí členovia súboru.

fotka

13 / 20
Oslava 20 rokov, hrajú bývalí členovia súboru.

fotka

14 / 20
Oslava 20 rokov, miesta, ktoré sme navštívili.

fotka

15 / 20
Oslava 20 rokov, Žiarinka v roku 1995.

fotka

16 / 20
Oslava 20 rokov, Žiarinka v roku 1998.

fotka

17 / 20
Oslava 20 rokov, Žiarinka v roku 2005.

fotka

18 / 20
Oslava 20 rokov, Žiarinka v roku 2007.

fotka

19 / 20
Oslava 20 rokov, Žiarinka v roku 2010.

fotka

20 / 20
Oslava 20 rokov, Žiarinka v roku 2014.

2022  lobobopeterpziarinka.tym.sk